04 Ağustos 2020 Salı
Anasayfa > HABERLER > 28. KURULUŞ YILDÖNÜMÜMÜZ HAYIRLI OLSUN

28. KURULUŞ YILDÖNÜMÜMÜZ HAYIRLI OLSUN

24.06.2020 00:01 12 14 16 18 yazdır
Eğilmeden, bükülmeden hakkı tutup kaldırarak, kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, adam gibi adamların sendikasında başı dik alnı açık nice 28'li yıllara, Türkiye Kamu Sen'in 28. kuruluş yıldönümümüz kutlu olsun.
28. KURULUŞ YILDÖNÜMÜMÜZ HAYIRLI OLSUN
Türk Memur hareketinin kalesi,  Türkiye'nin en etkili sivil toplum kuruluşu Türkiye Kamu Sen 28 yıl önce bugün 24 Haziran 1992 tarihinde vatansever insanlar tarafından kurulmuştur. O gün bir fidan olarak dikilmiş ve şimdi koskoca bir çınar olarak gölgesinde yüzbinleri barındırmaktadır. Türkiye Kamu Sen aynı zamanda vatanın birlik ve beraberliğini savunmak için her yaprağı her dalı nöbet tutmaktadır. İlelebet nöbette kalmaya devam edeceğiz.


Bugün kamu çalışanlarının gerçek temsilcisi ve ülkemizin en muteber kuruluşlarından birisi haline gelen Türkiye Kamu Sen, bundan 28 yıl önce bir avuç kamu çalışanı tarafından vücuda getirildi.

Gururluyuz. çünkü 28 yıldır, hareketimizin merkezine aldığımız millet sevgisinden, vatan sevdasından ve hizmet aşkından bir an dahi ödün vermedik. 

Gururluyuz. çünkü 28 yıldır, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerinden, kamu görevlilerimizin haklarının korunup geliştirilmesi, daha iyiye, daha güzele ulaştırılması emelimizden asla geri adım atmadık. 


Gururluyuz. Çünkü 28 yıldır, bir kez olsun memuru satan, sarı sendika yaftasına muhatap olmadık. 

 

Biz, örgütlenmenin yasak olduğu, 12 Eylül darbesinin izlerinin en derinden hissedildiği bir dönemde, hak yoluna adanmış bir ömürden başka sermayesi olmayan bir avuç dava adamının desteğiyle bu yola çıktık. 


Allah'a şükürler olsun ki, eğilmeden, bükülmeden; hak bildiğinden dönmeden, savrulmadan; tahriklere kapılmadan, tehditlere aldırmadan; bu yoldan bir kez olsun sapmadan 26 yılımızı doldurduk.     


Bayrak, bir milletin devletinin, bağımsızlığının, özgürlüğünün nişanesi, Yüreğimizdeki bayrak sevdasını, logolarımızın tam ortasına işledik. Görüyor, biliyor, yaşıyorsunuz; bu sevgi, bir kuru ifade değil. Eylemlerimizle, açıklamalarımızla, kanımızla, canımızla bu sevdayı en derinden hissederek yaşıyoruz.


Gazilerimiz, şehitlerimiz var; kaçırılan, haber alınamayanlarımız var; tehdit edilen, sürgün edilenlerimiz var. Eğer bugün Mardin Derik'te, Tunceli Pülümür'de, Hakkâri Yüksekova'da, Şırnak Uludere'de, velhasıl ülkemizin en ücra köşelerinde şanlı bayrağımız dalgalanıyorsa; bund akanlarını, canlarını bu vatan uğruna feda eyleyen güvenlik görevlilerimizle birlikte omuz omuza mücadele eden, tam ortasında Türk Bayrağı olan logosuyla Türkiye Kamu-Sen sevdasından vazgeçmeyen, siz kamu görevlilerimizin de büyük payı var.    

 

İşte biz, hak arama anlayışımızın ruhunu, milli-manevi değerlerimizden, mücadele azmimizi şanlı tarihimizden, gücümüzü de bugün her şeye rağmen 400 bine ulaşan siz değerli üyelerimizden alıyoruz. Yarım milyona yaklaşan büyük bir kitlenin aile sıcaklığı içinde bütünleştiği bu yuvada, ortak amaç ve sevginin ortaya çıkardığı sinerji ile memurlarımızın hak ve menfaatlerinin korunup geliştirilmesi için faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 


Bu doğrultuda ülkemizin bölünmez bütünlüğü, çocuklarımızın geleceği; ülkemiz insanının ve kamu çalışanlarının ezilmişliğine son vermek, hakkı, hukuku ve ücret adaletini sağlamak için mücadele ediyoruz.  Kurulduğumuz günkü aşk ve şevkle yürüttüğümüz bu mücadele, ILO standartları ve uluslararası sözleşmeler referans alınmak suretiyle grevli, gerçek anlamda toplu sözleşmeli, siyasete katılma hakkını da içeren, evrensel sendikal haklar temelinde şekilleniyor. 


Bütün amacımız ise refah ücretini elde etmiş, geleceğe umutla ve güvenle bakan bir kamu çalışanı; birlik, bütünlük ve kardeşlik içinde yaşayan, huzurlu bir topluma kavuşmaktır.  Ancak bir tarafta, devleti temsil eden memurların haklarının ellerinden alınması, iş güvencelerinin yok edilmesi, maaşlarının hayatın gerçekleri karşısında eriyip gitmesi girişimlerinin diğer tarafta ise her geçen gün biraz daha görünür hale gelen, milletimize karşı yürütülen üstü örtülü bir küresel savaşın etki alanında kalmaktayız. 


Türk milletinin ve kamu görevlilerinin türlü mecrada aleni olarak sırtından bıçaklandığı bir dönemi yaşarken hem kamu görevlilerimizin haklarına hem de varlığımızın teminatı Türkiye Cumhuriyeti ve temelleri üzerinde yükseldiği tarihimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de ne hak yiyen ne de hakkı yenen olmamaya gayret ediyoruz. 


İşte bu nedenledir ki, her mazlumun çaldığı ilk kapı, sığındığı tek liman, güvendiği tek kurum Türkiye Kamu-Sen'dir.  İşte bu nedenledir ki, son 27 yılda memurlarımızın neredeyse bütün kazanımlarının temelinde Türkiye Kamu-Sen'in azimli mücadelesi yatmaktadır.


27 yıl önce alevlenen bu mücadelemiz emekle, alın teriyle, çileyle harmanlanmış ve bugün yüzü Türk memuruna dönük, hedefi aydınlık bir gelecek olan bir sevda ateşine dönüşmüştür. Atalarımız, "Doğru duvar yıkılmaz" demiş. Türkiye Kamu-Sen de kuruluşundan beri teslim olmadan, satmadan, satılmadan, yanlışa "Doğru" demeden, dik duruşun, doğrunun ve haklının yanında olmanın sembolü olarak, dosdoğru bir duvar gibi ayaktadır, yıkılmamıştır, yıkılmayacaktır. 

Türkiye Kamu-Sen'in bu onurlu duruşu, yöneticisi için de üyesi için de bir şeref vesilesidir. Bu duruşumuz ve kutlu yürüyüşümüz; Devletimiz ve milletimiz üzerinde farklı projeler uygulama arzusunda olanlarca manipüle edilerek sekteye uğratılmaya çalışılıyor. Siyasetin, bürokrasinin ve basının desteğini arkasına alanlar tarafından durdurulmak isteniyor. Ama bu kimseler, teşkilatımızın ve üyelerimizin kararlılığı karşısında her defasında bozguna uğruyor, her defasında üzüntüden kahroluyor. 


Türkiye Kamu-Sen'i aşağıya çekmeye çalışanlar kimler mi?  Memurlarımızın haklarını budayarak tüm kamu hizmetlerini özel sektöre açmayı, memurluk güvencesini yok ederek kamu görevlilerini çağdaş köle haline getirmeyi kafasına koymuş olanlar; Milletimizin birliğini bozmak, ülkemizi bölerek, yeni yüzyılda diledikleri bir dünya düzeni oluşturmak amacıyla, varlığımıza karşı düşmanlık besleyen, yıllardır milletimize karşı türlü işbirlikçileri yoluyla yürüttükleri savaşı, bugün açık bir şekilde ortaya koyan iç ve dış mihraklar; 


Namlusunu millete çeviren, anayasa ile kurulmuş devlet düzenimizi, demokratik nizamımızı bozup, seçimle işbaşına gelmiş iktidarı silahla indirmeye cüret eden kanı bozuk hainler; Ülkemizdeki adalet, liyakat ve kariyer ilkelerini yerle bir ederek kamu kurum ve kuruluşlarında yandaş adı altında, ne idüğü belirsiz bir yapılanmaya gitme sevdasında koşan bir kısım kendini bilmezler; 


Gelip geçici menfaatler, mevki ve makamlar uğruna kuruluş ve var oluş gayelerini hiçe sayarak kamu görevlilerine ihanet eden, haksızlıklara göz yuman, bilerek veya bilmeyerek şu saydığım mihraklara çanak tutan, onlara kol kanat geren fırsatçı sendikalar;  Türkiye Kamu-Sen'i alaşağı edebilmek için var güçleriyle mücadele ediyorlar. 


Biz de buradan bir kere daha ilan ediyoruz ki, kim Türk milletine, Türk Devletine, Türk memuruna, kurulu nizama, adalete, hakkaniyete ve liyakate düşmansa, Türkiye Kamu-Sen'in de can düşmanıdır.


Siyasetin her türlü çirkinliği ile palazlanan, adam kayırma, şantaj ve şahsi menfaatle beslenen; gıdası yalan olan, nefesi riya kokan bir kısım çevreler, tüm değerleri ayaklar altına alarak ve kendilerini var eden kamu görevlilerine ihanet derecesinde zararlar vererek sendikacılık yaptıklarını zannediyorlar. 


Varsın birileri kendilerini günü birlik sözde başarılarla avutsun, tertemiz mazisi çeyrek asra ulaşmış olan Türkiye Kamu-Sen, gerçek anlamda vefanın ve sendikacılığın tek adresi olarak tüm Türk milletinin ve Türk memurunun gönlünde yer etme hedefine emin adımlarla ilerliyor. Bizler; önümüzde türlü engellerin bulunduğu bu bulanık ortamda, tüm değerlerimizi yerle bir etmeye çalışanlara karşı dik durmak durumundayız. 


Biliyoruz ki, biz doğru yerde durdukça, er ya da geç, eğriler yok olacak, pislikler temizlenecek, yaralar sarılacak, karanlıklar dağılacaktır.


Biz, hiçbir zaman kula kulluk etmedik, Allah'tan başkasına kulluğa da talip olmadık. Bu nedenle alnımız ak, başımız dik; gururluyuz.


Ulvi amaçların hamisi, bir sendikanın ötesi, bir sivil toplum kuruluşunun fazlası, bir aydınlanma hareketi, milli ve manevi değerlerimizin kalesi, memurlarımızın tek dayanak noktası olan Türkiye Kamu-Sen'in bir neferi olmaktan şeref duyuyoruz.Allah'tan başkasına kul olmayan, O'nun dışında hiçbir güç karşısında eğilmeyen bireylere, Hak yolundan ayrılmayan kimselerce idare edilen kuruluşlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. 

Bugün maalesef, en küçük menfaat için sahip olduğu her değeri ayaklar altına almaya meyilli çok sayıda insan, köşe başlarını tutmuş durumda. Haksızlığa boyun eğip, kula kul olarak, Hakkı unutmaktansa; işçinin, memurun, emeklinin sırtına basarak yükselmektense; milletin gönlünde yücelmeyi tercih edecek erdemli insanlara, idealist yöneticilere her zamankinden fazla ihtiyacımız var.  


Türkiye Kamu Sen'in şimdi sahip olduğu bu övünülesi kariyeri, kuruluşumuzdan bugüne kadar teşkilatımıza emek vermiş tüm gönüldaşlarımızın eseridir.


Bu duygu ve düşünceler ışığında, geride bıraktığımız çeyrek asırda Türkiye Kamu-Sen camiası içinde yer alarak, İlk günden bugüne omuz verip kuranlara, bugüne taşıyanlara, menfaati uğruna mevzi alanlara inat Türkiye Kamu Sen'e üye olanlara, destek vererek doğru yerde durmuş; Konfederasyonumuza bağlı sendikaların çok kıymetli genel başkanlarına, genel merkez yönetim kurulu üyelerine, şube başkanlarımıza, şube yönetim kurulu üyelerimize, ilçe ve il temsilcilerinden işyeri temsilcilerimize ve bize gönül verenlere tek tek teşekkür ediyor;


İnandığı yolda elini taşın altına koymaktan çekinmeyen, gözünü budaktan esirgemeyen, 27 yıldır bizlere sunduğu eşsiz destekle konfederasyonumuzu bugünlere taşıyan, geleceğimizin teminatı değerli kamu görevlisi kardeşlerimize teşekkür ediyor ailemize kattıkları değerden dolayı, minnetlerimi ifade ediyor, hayatta olmayan tüm arkadaşlarıma da Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum.


Eğilmeden, bükülmeden hakkı tutup kaldırarak, hak bildiğinden dönmeden, savrulmadan; tahriklere kapılmadan, tehditlere aldırmadan; bu yoldan bir kez olsun sapmadan kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, adam gibi adamların sendikasında başı dik alnı açık nice 28'li yıllara, Türkiye Kamu Sen'in 28. kuruluş yıldönümümüz kutlu olsun.


Nice 28 yıllara, inşallah.

Ahmet Kandemir
Türk Eğitim Sen Osmaniye İl Başkanı
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri