01 Nisan 2023 Cumartesi
Anasayfa > HABERLER > Bilinmeyen En Temel Haklarımız

Bilinmeyen En Temel Haklarımız

01.10.2017 14:52 12 14 16 18 yazdır
Eğitim Çalışanları ve Öğretmenler olarak öncelikle haklarımızı bilmemiz gerekmektedir. Haklarını bilmeyenler ise dayatmalara boyun eğmek zorunda kalırlar. Yine haklarını bilmeyenler angarya uygulamaların muhatabı olurlar.
Bilinmeyen En Temel Haklarımız

Eğitim Çalışanları ve Öğretmenler olarak öncelikle haklarımızı bilmemiz gerekmektedir. Haklarını bilmeyenler ise dayatmalara boyun eğmek zorunda kalırlar. Yine haklarını bilmeyenler angarya uygulamaların muhatabı olurlar. 


Türk Eğitim-Sen olarak, eğitim çalışanlarının görevini yapıp kamu hizmeti üretirken haklarını bilmesi, kendini ezdirmemesi, haksızlıklar karşısında susmaması ve görevini onurlu bir şekilde yerine getirmesi için mücadele vermekteyiz. Türk memurunun boynu bükük olmamalıdır. Türk memuru Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil etmektedir. Bu nedenle görevini yaparken ezik bir şekilde değil, başı dik bir şekilde görevini yapmalıdır. Bunun içinde haklarımızı bilmemiz gerekmektedir.


Biz; şefiz, büroda memuruz, veri hazırlama ve kontrol işletmeniyiz, şoförüz, güvenlik görevlisiyiz, aşçıyız, ambar memuruyuz, teknisyeniz, hizmetliyiz kısaca emekçiyiz ama köle değiliz. Görev tanımlarımız yapılmayalı yıllar oldu, verilen sözler yerine getirilmiyor.


Biz öğretmeniz; bakıcı, güvenlikçi, temizlikci, boyacı, badanacı, büro memuru degiliz. Kaldı ki 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun "Öğretmenlik" başlıklı 43/1 maddesindeki "Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir." hükümlerine göre; öğretmenlik Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.


Ayrıca 12.01.1961 tarih ve 10705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 44. maddesindeki; "Öğretmenler kanunlarla kendilerine verilen işlerden başka, meslek dışı her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar." hükümlerine göre; öğretmenlik mesleği dışında kendilerine verilen işlerden başka, meslek dışı her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar.
İşte Bilinmeyen En Temel Haklarımız;

ÖĞRETMENLER TATİL GÜNLERİNDE RESEN SEMİNERDE GÖREVLENDİRİLEMEZ

Yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde; öğretmen eğitimi, hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde öğretmenlerin zorunlu/resen görevlendirilmeleri yasal ve hukuki değildir. Bu faaliyetlere katılımda gönüllülük esas alınmalıdır.


REHBER ÖĞRETMENLER TATİL GÜNLERİNDE TERCİH DANIŞMANLIĞI KOMİSYONLARINDA RESEN GÖREVLENDİRİLEMEZ

Rehber Öğretmenlerin ve diğer branştaki Öğretmenlerin yaz tatilinde Tercih Danışmanlığı Komisyonlarında resen görevlendirilmeleri yasal ve hukuki degildir. Bu görevlendirmelerde gönüllülük esas alınmalıdır. YÜZ YÜZE EĞİTİME HAZIRLIK VE PLANLAMA ÖDENMELİDİR


Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında görev alan Atölye ve Laboratuvar Öğretmenlerine, hazırlık ve planlama ek ders ücreti ödenmelidir. 


ENGELİNİZDEN DOLAYI AYRIMCILIĞA TABİ TUTULAMAZSINIZ 


Çalışan engellilerin aleyhinde sonuç doğuracak şekilde, engelinden dolayı diğer kişilerden farklı muamelede bulunulması yasal ve hukuki değildir. 
BOŞ GEÇEN DERSLERE GİRENLERE EK DERS ÖDENMESİ ZORUNLULUĞU BULUNMAKTADIR 


Boş geçen derslere okul yöneticilerinin girmesi, telefi programı hazırlanması yada bir branş öğretmeninin girmesi ve karşılığında ek ders ödenmesi gerekmektedir.
 

ÖĞLE TATİLİNDE ÖĞRETMENE NÖBET GÖREVİ VERİLEMEZ


Öğretmenlere öğle tatilinde nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki değildir.
OKUL YÖNETİCİLERİNİN HER 8 SAAT FAZLA ÇALIŞMASINA BİR GÜN İZİN VERİLİR 


Okul yöneticilerinin her 8 saat fazla çalışmasına bir gün izin verilmemesi yasal ve hukuki değildir.
OKUL YÖNETİCİLERİNİN HAFTADA 5 GÜN OKULDA BULUNMA ZORUNLULUĞU YOKTUR 


Okul yöneticisinin durumuna göre okuldaki çalışma süreleri belirtilmiştir. Bu süreler dışında okul yöneticisinin okulda bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Okul yöneticisini haftada 5 gün sabah 8 akşam 5 okulda bulunmaya zorlamak yasal ve hukuki değildir.
ÖĞRETMEN DIŞINDAKİ PERSONELİN HER 8 SAAT FAZLA ÇALIŞMASINA BİR GÜN İZİN VERİLİR


Öğretmen dışındaki personelin her 8 saat fazla çalışmasına bir gün izin verilmemesi yasal ve hukuki değildir.

ÖĞRETMENLER İDARİ ÇALIŞMALARDA GÖREVLENDİRİLEMEZ

Aylık ve zorunlu ek ders saatlerini dolduramayan öğretmenler ile norm kadro fazlası öğretmenlere "aylık ve zorunlu ek ders karşılığını doldurmuyorsunuz." denilerek idari çalışmalarda görev verilmesi yasal ve hukuki değildir.
ÖĞRETMENLER RESEN EĞİTİM KOÇU OLARAK GÖREVLENDİRİLEMEZ 


Öğretmenlerin resen Öğrenci/Eğitim Koçu olarak görevlendirilmeleri yasal ve hukuki değildir.


BAZI DURUMLARDA ÖĞRETMENLERDEN SINAV ANALİZİ YAPILMASI İSTENEMEZ 


Ortaöğretim kurumlarında ortak yapılan sınavlar hariç diğer sınavlarda ve İlköğretim kurumlarında yapılan sınavların tamamında öğretmenden Sınav Analizi yapılması istenmesi yasal ve hukuki değildir.NORM KADRO İÇERİSİNDE YER ALAN BİR ÖĞRETMEN GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEMEZ

Öğretmenlerin aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yaptıkları okulda/kurumda doldurmaları halinde başka okulda/kurumda geçici olarak görevlendirilmesi yasal ve hukuki değildir. 


 BT REHBER ÖĞRETMENLERİNE REHBERLİK VE NÖBET VERİLEMEZ


Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerine, kendi okulu dışında sınıf rehber öğretmenliği ve nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki değildir.


 


 

MESAİ SAATLERİ DIŞINDA AYLIK KARŞILIĞI DERS VERİLEMEZ 


Öğretmenlere, yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde aylık karşılığı ders verilemez 

OKUL ÖNCESİ VE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TENEFFÜS HAKKI GASP EDİLEMEZ


Okul öncesi ve özel eğitim öğretmenlerinin ve teneffüs haklarının olmaması insan haklarına aykırı olup yasal ve hukuki değildir.

 


 

KİŞİSEL VERİLER KULLANILARAK MESAİ TAKİBİ YAPILAMAZ


Parmak izi, retina taraması, yüz, iris, avuç içi tanıma gibi biyometrik verilerin başkalarına aktarılma imkânı bulunduğundan kişilerin isteği olmaksızın mesai takibinde kullanılması yasal ve hukuki değildir. 


HAFTADA BİRDEN FAZLA GÜNE NÖBET GÖREVİ VERİLEMEZ


Öğretmenlere haftada birden fazla güne nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki değildir.REHBER ÖĞRETMEN GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEMEZ


Rehber Öğretmenlerin aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yaptıkları okulda/kurumda doldurmaları halinde başka okulda/kurumda geçici olarak görevlendirilmesi yasal ve hukuki değildir.


ÖĞRETMENLER KOMİSYON VB KURULLARDA RESEN GÖREVLENDİRİLEMEZ

Öğretmenlere Fatih Projesi Muayene ve Geçici Kabul Komisyonları ile her türlü komisyon ve kurullarda resen görev verilemeyeceği açıktır. 

SÜT İZNİ İSTENİLEN DERS SAATLERİNE VERİLMELİDİR


Öğretmenin istediği saatlere süt izni verilmemesinin, süt izni istenilen saatlere denk gelen ders saati görevlerinin yerine getirilmeye zorlanmasının kanuna aykırı olduğu açıktır.


MESAİ SAATLERİ DIŞINDA HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ YAPILAMAZ


Yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde eğitim öğretimi aksatmamak adına yapılan hizmetiçi eğitim, seminer ve her türlü eğitim öğretim faaliyetlerine öğretmenlerin ve personelin resen katılmaya zorlanamaz. Konusu eğitim ve öğretim olmayan her türlü toplantı ve faaliyetlere de mesai saatleri içerisinde olsa bile öğretmenlerin ve personelin resen katılmaya zorlanması yasal ve hukuki değildir. Bu toplantı ve faaliyetlere katılımda gönüllülük esas alınır.


 

MESAİ SAATLERİ DIŞINDA TOPLANTI YAPILAMAZ 


Yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde eğitim öğretimi aksatmamak adına yapılan her türlü toplantı ve faaliyetlere öğretmenlerin ve personelin resen katılmaya zorlanamaz. 


Konusu eğitim ve öğretim olmayan her türlü toplantı ve faaliyetlere de mesai saatleri içerisinde olsa bile öğretmenlerin ve personelin resen katılmaya zorlanması yasal ve hukuki değildir. Bu toplantı ve faaliyetlere katılımda gönüllülük esas alınır.   

OKUL-AİLE BİRLİĞİ VE VELİ TOPLANTILARI MESAİ SAATLERİ DIŞINDA 

YAPILAMAZ


Yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde eğitim öğretimi aksatmamak adına yapılan okul aile birliği ve veli toplantılarına öğretmenlerin ve personelin resen katılmaya zorlanamaz.


Konusu eğitim ve öğretim olmayan her türlü toplantı ve faaliyetlere de mesai saatleri içerisinde olsa bile öğretmenlerin ve personelin resen katılmaya zorlanması yasal ve hukuki değildir. Bu toplantı ve faaliyetlere katılımda gönüllülük esas alınır.  


 


 

ÖĞRETMEN DIŞINDAKİ PERSONELİN GEÇİCİ GÖREVLENDİRMESİ YAPILAMAZ


Zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin yani eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışı diğer hizmet sınıflarında görev yapan personelinin geçici görevlendirilmesi yasal ve hukuki değildir.


 

MESAİ SAATLERİ DIŞINDA NÖBET GÖREVİ VERİLEMEZ


Yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde her türlü eğitim öğretim faaliyetlerinde öğretmenlere nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki değildir.
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİ TENEFFÜS HAKKINDA MAHRUM BIRAKILAMAZ


İlkokul ve ortaokulda görev yapan özel öğretim branşı öğretmenlerinin dinlenme saatleri olan teneffüs saatlerinde; okul yönetimlerince mevzuata aykırı olarak özel eğitim öğrencilerinin olumsuz bir davranışta bulunmaması, olumsuz durumla karşılaşmaması, diğer öğrencilerle uyumunun ve kaynaşmalarının sağlanması için teneffüste de bu öğrencilerin takibini yapmakla
görevlendirilmeleri ve nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki değildir.
ÖĞRETMENLERE SERVİSE İNDİRME VE BİNDİRME GÖREVİ VERİLEMEZÖğretmenlerin, öğrencilerin servis ve taşıma araçlarına indirme ve bindirme işlerinde görevlendirilmesi yasal ve hukuki değildir.
ÖĞRETMENLERE, EV ZİYARET ETME GÖREVİ VERİLEMEZ


Öğretmenlere, öğrencilerin evlerini resen ziyaret etme görevi verilmesi yasal ve hukuki değildir
REHBER ÖĞRETMENLER HÜKÜMLÜ VE ÇOCUKLARIN İFADESİNİN ALINMASI İŞLERİNDE RESEN GÖREVLENDİRİLMELEMEZ


Rehber Öğretmenlerin özellikle mesai saatleri dışında Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda hükümlüye rehberlik etmek ve çocukların ifadesinin alınması işlerinde resen görevlendirilmeleri yasal ve hukuki değildir.
ÖĞRETMENLERE OKUL GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARINDA NÖBET GÖREVİ VERİLEMEZ 


Öğretmenlere okul giriş ve çıkış kapılarındanöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki değildir.
ÖĞRETMENLER KURULUNDA MEVZUATA AYKIRI KARAR ALINAMAZ


Öğretmenler Kurulu toplantılarında
öğretmenlere; oy çokluğu ile kanun, tüzük, yönetmelik, Yönerge, genelge ve talimatlar içerisinde olmayan "Angarya" olarak nitelendirilebilecek görevi olmayan yeni görevler yüklemeye yönelik bağlayıcı kararlar alınması, bir başkasının oyu ile bir diğerine Angarya yüklenmesi yasal ve hukuki değildir.
DEVLET MEMURUNUN BECAYİŞ HAKKI ENGELLENEMEZ


Devlet memurlarına "Farklı yerlerde çalışan aynı sınıftaki memurların, karşılıklı yer değiştirerek atanmalarını istemeleri" anlamına gelen "Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme" yani "becayiş" hakkı verilmiştir. Fakat yer değiştirme yönetmeliklerinde "becayiş" hakkı ve şartlarına yer verilmediğinden Milli Eğitim Bakanlığı personeli becayiş haklarını kullanamıyorlar. Becayiş hakkının verilmemesi yasal ve hukuki değildir.


ÖĞRETMENLER BAKIM, ONARIM VE KONTROL İŞLERİNDE RESEN GÖREVLENDİRİLEMEZ

Milli Eğitim Müdürlüklerince özellikle, Endüstri Meslek Liseleri'nde ve Mesleki Eğitim Merkezleri'nde görev yapan Bilgisayar, Elektrik, Elektrik-Elektronik Öğretmenlerine okulların elektrik tesisatlarının kontrolü, bilgisayar ve fotokopi makinalarının bakım ve onarım işlerinde resen görevlendirilmektedirler.


Örneğin Elektrik Bölümü Öğretmenine okulların elektrik tesisatlarının kontrolü görevi verilmekte tesisatın uygun olduğunda dair rapor istenmektedir. Hâlbuki öğretmenin yasal bir zorunluğu ve görevi yoktur. Hatta bu konuda imza yetkisi de yoktur. İlgili mevzuat ve yönetmeliklere göre Tesisat Kontrolü'nün Elektrik Mühendisleri Odası'na (EMO) kayıtlı ve elektrik iç tesisleri denetimi eğitimi almış sertifikalı Elektrik Mühendisleri tarafından yapılması gerekmektedir. Öğretmence bu kontrollerin yapılması ve uygundur raporu verilmesi olası yangın ve kazalarda yetkililerin en başta da öğretmenin başını ağrıtacaktır.

DEVLET MEMURUNUN REFAKAT HAKKI ENGELLENEMEZ


Eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde bahsi geçen kişilere refakat eden Devlet memuruna refakat izni verilmemesi yasal ve hukuki değildir.
Görsel tasarımlar için İstanbul Esenler Türk Eğitim Sen lçe Başkanı Yücel ÖNDER'e teşekkür ederiz.

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri