24 Haziran 2019 Pazartesi
Anasayfa > HABERLER > BT REHBER ÖĞRETMENLERİNE REHBERLİK VE NÖBET VERİLEMEZ

BT REHBER ÖĞRETMENLERİNE REHBERLİK VE NÖBET VERİLEMEZ

06.01.2016 08:00 12 14 16 18 yazdır
İlgili mevzuatına göre, Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerine, kendi okulu dışında sınıf rehber öğretmenliği ve nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki değildir.
BT REHBER ÖĞRETMENLERİNE REHBERLİK VE NÖBET VERİLEMEZ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ REHBER ÖĞRETMENLERİNE KENDİ OKULU DIŞINDA SINIF REHBER ÖĞRETMENLİĞİ VE NÖBET GÖREVİ VERİLEMEZ

İlgili mevzuatına göre, Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerine, kendi okulu dışında  sınıf rehber öğretmenliği ve nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki değildir.

 

Şöyle ki;

Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazısı uyarınca Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni olarak görevlendirmektedirler.


Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin görev tanımları Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazısı ekinde belirtilmiş olup bu görev tanımlamaları içerisinde kendi okulu dışında sınıf rehber öğretmenliği ve nöbet görevi bulunmamaktadır.


Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazısının "10. Görevlendirilen öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi olduğu günler eğitim öğretim saatleri içinde için Ek-1'de belirtilen görevlerin dışında nöbet görevi dahil başka bir görev verilmeyecektir. Görevlendirilen öğretmenler eğitim öğretim saatleri dışında mevzuatı doğrultusunda belletmenlik vb. görevleri yapabileceklerdir. " denilerek Ek-1'de tanımlanan görevlerin dışında Fatih Projesi BT rehberliği görevi olduğu günler eğitim öğretim saatleri içinde herhangi bir görevin verilemeyeceği kesin bir dille ifade edilmiştir. Buna göre öğretmen kendi okulunda görevli oldugu günlerde nöbet ve sınıf öğretmnliği görevini yapabilecektir.


ANAYASAMIZDA ANGARYA YASAKTIR


Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre; Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerine sınıf rehber öğretmenliği ve nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki değildir. Ayrıca bu durum Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün 30.12.2015 tarih ve 13507730 sayılı yazısı emrine aykırı angarya olarak verilen bu görevler Anayasa'mızın 18. maddesinde yer alan "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir.


ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE ANGARYA YASAKTIR


İLO diğer adıyla Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye'nin imza koyduğu İLO sözleşmeleri veya diğer uluslararası sözleşmeler 1982 Anayasası'nın "Milletlerarası Antlaşmaları Uygun Bulma" başlıklı 90. maddesinde yer almaktadır.


Bilindiği üzere Anayasa'da önemli değişiklikler yapılarak kamu görevlilerine sendika hakkı açıkça tanınmış, daha sonra yapılan bir değişiklik ile de Anayasa'nın 90. maddesinin son fıkrasına, 22.05.2004 tarih ve 5170 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5170 sayılı yasanın 7. maddesi ile eklenen son cümle uyarınca; "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır." hükümleri ile Uluslararası Sözleşmeler iç hukukumuzun bir parçası haline getirilmiştir.


Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca iç hukukumuzun bir parçası haline gelen ve bir uyuşmazlık olması halinde yasalardan önce uygulanacak olan temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerin örgütlenme özgürlüğü ve sendikal haklara ilişkin hükümler içerdiği bilinmektedir.


Buna göre; 13.01.2004 tarih ve 25345sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmesinin 3. maddesi (b) bendindeki; "Bu sözleşmenin amacı bakımından; "b "İşçiler" terimi, kamu çalışanları dâhil olmak üzere istihdam edilen bütün kişileri kapsar." hükümlerince sözleşme metni memurları da kapsamaktadır.


 23.06.1998 tarih ve 23381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşmenin 11. maddesi (b) bendindeki; "Sadece 18'den yukarı ve 45'den aşağı yaşlarda bulunan sağlam yetişkin erkekler cebri veya mecburi çalıştırmaya tabi olabilirler. Bu sözleşmenin 10 uncu maddesinde öngörülen iş türleri hariç, aşağıdaki tedbirler ve şartlar dikkate alınmalıdır.


b-Öğretmenler öğrenciler ve genel olarak idari personelin muaf tutulması;" hükümleri ile memurların cebri ve mecburi çalışmadan muaf tutulacağı kayıt altına alınmıştır.


KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE AYKIRI EMİR, YERİNE GETİRİLMEZ


Diğer taraftan 23.07.1965  tarihli ve  12056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları" başlıklı 11. maddesinde "?Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz?" hükmü mevcut olup bu hüküm uyarınca Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerine sınıf rehber öğretmenliği ve nöbet görevi verilmesi yukarıdaki mevzuat hükümlerine aykırı olup mevzuata aykırı olarak verilen bu görevin yerine getirilme imkânı da bulunmamaktadır.


Ahmet KANDEMİR
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri