06 Haziran 2023 Salı
Anasayfa > HABERLER > OKUL YÖNETİCİLERİNİN HAFTADA 5 GÜN OKULDA BULUNMA ZORUNLULUĞU YOKTUR

OKUL YÖNETİCİLERİNİN HAFTADA 5 GÜN OKULDA BULUNMA ZORUNLULUĞU YOKTUR

08.02.2016 21:19 12 14 16 18 yazdır
Okul yöneticisini haftada 5 gün sabah 8 akşam 5 okulda bulunmaya zorlamak yasal ve hukuki değildir.
OKUL YÖNETİCİLERİNİN HAFTADA 5 GÜN OKULDA BULUNMA ZORUNLULUĞU YOKTUR

OKUL YÖNETİCİLERİNİN HAFTADA 5 GÜN OKULDA BULUNMA ZORUNLULUĞU YOKTUR

İlgili mevzuatına göre, okul yöneticisinin durumuna göre okuldaki çalışma süreleri belirtilmiştir. Bu süreler dışında okul yöneticisinin okulda bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Okul yöneticisini haftada 5 gün sabah 8 akşam 5 okulda bulunmaya zorlamak yasal ve hukuki değildir.

Şöyle ki;

12.03.1964 tarih ve 11654 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 439 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ile öğretmenlerin çalışma saatleri düzenlenmiş ve kanunun açıklaması olan 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi ve "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi ve diğer maddeler ile girilecek dersler belirlenmiştir

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesinde "(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;

a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,

b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,

c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,

ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,

ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlerde yönetici ve öğretmenlerin alanlarında alabilecekleri aylık karşılığı ders sayıları ve alanlarında aylık karşılığı ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da aylık karşılığı ders verilebileceği belirtilmiştir.

Yine; Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesindeki; "(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;

a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,

b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,

kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir." hükümleri bulunmaktadır.

Ayrıca; Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders niteliğinde yönetim görevi" başlıklı 10. maddesindeki; "(1) İlgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden;

a) (Mülga: 10/01/2012 tarihli ve 28169 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile)

b) (Mülga: 10/01/2012 tarihli ve 28169 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile)

c) Azınlık okullarında görevli olanlar dâhil her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarından;

1) Tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurum müdür ve müdür başyardımcılarının, bu eğitimin fiilen yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere, haftada 30 saati,

2) Yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 30 saati,

3) Her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, kız ve erkek teknik öğretim, ticaret turizm okul ve kurumları, özel eğitim okul ve kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 25 saati,

4) Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okullarının müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 20 saati,

 

5) Yatılı ve pansiyonlu okulların pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının haftada 28 saati ve bu okulların diğer müdür yardımcılarının ise haftada 22 saati,

 

6) Her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, kız ve erkek teknik öğretim, ticaret turizm okul ve kurumları, özel eğitim okul ve kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları müdür yardımcılarının haftada 20 saati,

 

7) Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okulları müdür yardımcılarının haftada 18 saati,

 

ç) Müdür yetkili öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatillerinde haftada 12 saati, ders yılı içerisinde ise haftada 3 saati,

 

d) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 18 saati,

 

e) Rehberlik ve araştırma merkezleri ile özel eğitim okul ve kurumlarında gezerek özel eğitim görevi ve grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen engelliler sınıf öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 15 saati,

 

f) Olgunlaşma enstitülerinin öğrenci bulunmayan "Araştırma", "Tanıtım ve Pazarlama" ve "Tasarım" bölümlerinde görevli öğretmenlerin ders yılı süresince haftada 15 saati, ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir.

 

(2) Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılanlardan durumları birden fazla özelliğe uyanlara yapılacak aynı nitelikteki ödemede, sadece miktarı fazla olan dikkate alınır." hükümlerince görev yapmaktadırlar

Bu hükümlerde yönetici ve öğretmenlerin alanlarında alabilecekleri ek ders sayıları ve alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders verilebileceği belirtilmiştir.

Bu hükümler ışığında; kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları görev yaptıkları eğitim kurumlarının özelliği itibarıyla uygulanması kaçınılmaz olan bazı istisnalar dışında aylıkları karşılığında haftada 6 saat ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlar ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilecektir.

Millî Eğitim Bakanlığının 27.02.2007 tarihli ve11707 sayılı 2007/19 nolu genelgesinin 2. maddesindeki açıklamalara göre; Ders bütünlüğü de dikkate alınarak örgün ve yaygın eğitim kurumları müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saat aylık karşılığı ders görevi verilecek, aylık karşılığı ders görevini dolduran yöneticilere 6 saate kadar da ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilecektir. Görev yaptıkları kurumların özelliği nedeniyle derse girmeleri mümkün olmayan yöneticiler bu kapsam dışında değerlendirilecektir. Ayrıca, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda yeterli ders sayısı olmaması gibi nedenlerle aylık karşılığı ders görevini dolduramayan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmaları amacıyla bir başka eğitim kurumunda görevlendirilmeyecektir.

Açıklamalarda; Eğitim-öğretimin bütünlük içerisinde sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için yöneticilere aylık karşılığı ders görevi verilmesinde ders bütünlüğünün mutlaka korunması gerektiği "ders bütünlüğü de dikkate alınarak" ifadesiyle vurgulanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27/02/2007 tarihli ve11707 sayılı 2007/19 nolu Genelgesindeki,

Millî Eğitim Bakanlığının Personel Genel Müdürlüğünün 11.12.2007 tarih ve 77315 sayılı "Yöneticilerin Aylık Karşılığı Ders görevi" konulu yazısındaki,

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 14.04.2009 tarih ve 36276 sayılı Kayseri Valiliğine hitaben yazılmış görüş yazılarındaki,

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 09.10.2009 tarih ve 82019 sayılı "Yöneticilerin aylık karşılığı ders görevleri" konulu yazılarındaki,

Açıklamalar ışığında;

1-    İlköğretim okullarında görevli olup alanı "sınıf öğretmenliği" olan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini bu okullarda herhangi bir nedenle boş geçen dersleri okutmak suretiyle yerine getireceklerdir.

2- İlköğretim okullarında görevli olup alanı "sınıf öğretmenliği" olan yöneticiler Aylık karşılığı ders görevlerini doldurmak için bu okullarda herhangi bir nedenle boş geçen ders bulunmaması durumunda aylık karşılığı ders görevlerini yerine getirmek üzere sınıf öğretmeni bulunan 1-5'inci sınıflarda derse girmeyeceklerdir.

3- İlköğretim okullarında görevli olup alanı "sınıf öğretmenliği" olan yöneticiler aylık karşılığı ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini alanları dışındaki dersleri okutmak suretiyle yerine getirmek isteyenlerin, bu alanlarda ders görevi alabilecektir. (kendi isteği halinde 6 saat aylık karşılığı ders alabilecektir)

4- Okul öncesi eğitim kurumları gibi ders bütünlüğünün söz konusu olduğu eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerle ilgili uygulamanın da aynı paralelde yürütülecektir.

5- İlköğretim okulları ve Millî Eğitim Bakanlığa bağlı diğer eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yöneticilerden, görev yaptıkları eğitim kurumlarının özelliğine göre ders bütünlüğü bozulmaksızın alanlarında ders görevi almaları mümkün olanlara mutlaka aylık karşılığı ders görevi verilecektir.

6- İlköğretim okulları ve Millî Eğitim Bakanlığa bağlı diğer eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yöneticilere aylıkları karşılığında verilecek ders görevlerinde Talim ve Terbiye Kurulu'nun o tarihte yürürlükte olan ilgili kararları belirleyici olacak ve dersler, ders bütünlüğü de dikkate alınarak, yöneticiler için öngörülen haftada 6 saat aylık karşılığı ders görevi saati dolana kadar emsali alan öğretmenleri ile aynı sayıda verilecektir.

Ayrıca; 23 Ağustos 2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016 ve 2017 yılına ait düzenlemeleri içeren toplu sözleşme mutabakatının  İkinci Bölümünde yer alan Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin "Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür ve müdür başyardımcılarının aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 11. maddesindeki; " (1) 5.3.1964 tarihli ve 439 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 2006/11350 sayılı Kararın 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "6 saat" ibaresi; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür ve müdür başyardımcısı olarak görev yapanlar için "2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar" şeklinde uygulanır." hükümler nedeniyle müdür ve müdür başyardımcısı olarak görev yapanlar 2 saat aylık karşılığı derse girebilmektedirler.

Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 04.05.2012 tarih ve 19964 sayılı "Çalışma saatleri" konulu yazılarındaki, okullarda çalışan yöneticilerin fazla çalışma saatlerinin nasıl düzenleneceğini sorusuna cevap vermeye çalışmış yöneticilerin fazla çalışmalarına izin verilmesi gerektiğini belirtmiştir.

OKUL YÖNETİCİLERİ KAÇ SAAT OKULDA BULUNMAK ZORUNDADIR

Yukarıdaki mevzuat hükümleri uyarınca okul yöneticisinin durumuna göre okuldaki çalışma süreleri belirtilmiştir. Bu süreler dışında okul yöneticisinin okulda bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Okul yöneticisini haftada 5 gün sabah 8 akşam 5 okulda bulunmaya zorlamak yasal ve hukuki değildir.

Yönetici

Aylık Karşılığı Ders Yükü

Ders Niteliğinde Yönetim Görevi

Okulda Bulunma Süresi (Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6. maddesine Göre 6 Saat İsteğe Bağlı Ek Ders Görevi Hariç)

Branşı Okul Öncesi Öğretmeni Olan Okul Öncesi Eğitim Kurumu Müdürü

Toplu sözleşme nedeniyle en az 2 saat girmesi gereken aylık karşılığı derse, ders bütünlüğü nedeniyle girememektedir.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10. maddesine göre 25 Saat.

Her gün 6 saat ders yapıldığından 4 gün+ 1 ders saati (4x6=24+1=25 ders saati) okulda bulunma zorunluluğu bulunmaktadır.

Branşı Okul Öncesi Öğretmeni Olan Okul Öncesi Eğitim Kurumu Müdür Yardımcısı

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5. maddesine göre 6 saat aylık karşılığı derse, ders bütünlüğü nedeniyle girememektedir.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10. maddesine göre 20 Saat.

Her gün 6 saat ders yapıldığından 3 gün+ 2 ders saati (3x6 =18+2=20 ders saati)okulda bulunma zorunluluğu bulunmaktadır.

Branşı Sınıf Öğretmeni Olan Bir İlkokul Müdürü veya Müdür Başyardımcısı

Toplu sözleşme nedeniyle en az 2 saat girmesi gereken aylık karşılığı derse, ders bütünlüğü nedeniyle girememektedir.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10. maddesine göre 20 Saat.

Her gün 6 saat ders yapıldığından 3 gün+ 2 ders saati (3x6=18+2=20 ders saati)okulda bulunma zorunluluğu bulunmaktadır.

Branşı Sınıf Öğretmeni Olan Bir İlkokul Müdür Yardımcısı

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5. maddesine göre 6 saat aylık karşılığı derse, ders bütünlüğü nedeniyle girememektedir.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10. maddesine göre 18 Saat.

Her gün 6 saat ders yapıldığından 3 gün (3x6 =18 ders saati) okulda bulunma zorunluluğu bulunmaktadır.

Ortaokul Müdürü veya Müdür Başyardımcısı

Toplu sözleşme nedeniyle en az 2 saat girmesi gereken aylık karşılığı derse girecektir.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10. maddesine göre 20 Saat.

Her gün 7 saat ders yapıldığından 3 gün+ 1 ders saati (3x7=21+1=22 ders saati)okulda bulunma zorunluluğu bulunmaktadır.

Ortaokul Müdürü veya Müdür Başyardımcısı

(YBO-PİO)

Toplu sözleşme nedeniyle en az 2 saat girmesi gereken aylık karşılığı derse girecektir.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10. maddesine göre 30 Saat.

Her gün 7 saat ders yapıldığından 4 gün+ 4 ders saati (4x7=28+4=32 ders saati)okulda bulunma zorunluluğu bulunmaktadır.

Ortaokul Müdür Yardımcısı

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5. maddesine göre 6 saat aylık karşılığı derse girecektir.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10. maddesine göre 18 Saat.

Her gün 7 saat ders yapıldığından 3 gün+ 3 ders saati (3x7=21+3=24 ders saati)okulda bulunma zorunluluğu bulunmaktadır.

Ortaokul Müdür Yardımcısı

(YBO-PİO)

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5. maddesine göre 6 saat aylık karşılığı derse girecektir.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10. maddesine göre 22 Saat.

Her gün 7 saat ders yapıldığından 3 gün (3x7=28 ders saati)okulda bulunma zorunluluğu bulunmaktadır.

Özel Eğitim Okul Ve Kurumları Müdürü Veya Müdür Başyardımcısı

Toplu sözleşme nedeniyle en az 2 saat girmesi gereken aylık karşılığı derse girecektir.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10. maddesine göre 25 Saat.

Her gün 7 saat ders yapıldığından 3 gün+ 6 ders saati (3x7=21+6=27 ders saati) okulda bulunma zorunluluğu bulunmaktadır.

Özel Eğitim Okul Ve Kurumları Müdür Yardımcısı

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5. maddesine göre 6 saat aylık karşılığı derse girecektir.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10. maddesine göre 20 Saat.

Her gün 7 saat ders yapıldığından 3 gün+ 5 ders saati (3x7 =21+5=26 ders saati)okulda bulunma zorunluluğu bulunmaktadır.

Kız Ve Erkek Teknik Öğretim, Ticaret Ve Turizm Okul/Kurumları, Anadolu Kız Ve Erkek Teknik, Otelcilik Ve Turizm, Aşçılık Meslek Liseleri İle Anadolu Sağlık Meslek Liseleri

Müdürü Veya Müdür Başyardımcısı

Toplu sözleşme nedeniyle en az 2 saat girmesi gereken aylık karşılığı derse girecektir.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10. maddesine göre 25 Saat.

Her gün 10 saat ders yapıldığından 2 gün+ 7 ders saati (2x10=20+7=27 ders saati) okulda bulunma zorunluluğu bulunmaktadır.

Kız Ve Erkek Teknik Öğretim, Ticaret Ve Turizm Okul/Kurumları, Anadolu Kız Ve Erkek Teknik, Otelcilik Ve Turizm, Aşçılık Meslek Liseleri İle Anadolu Sağlık Meslek Liseleri

Müdürü Veya Müdür Başyardımcısı

(Tam Gün-Tam Yıl Yatılı-Pansiyonlu)

Toplu sözleşme nedeniyle en az 2 saat girmesi gereken aylık karşılığı derse girecektir.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10. maddesine göre 30 Saat.

Her gün 10 saat ders yapıldığından 3 gün+ 2 ders saati (3x10=30+2=32 ders saati)okulda bulunma zorunluluğu bulunmaktadır.

Kız Ve Erkek Teknik Öğretim, Ticaret Ve Turizm Okul/Kurumları, Anadolu Kız Ve Erkek Teknik, Otelcilik Ve Turizm, Aşçılık Meslek Liseleri İle Anadolu Sağlık Meslek Liseleri

Müdür Yardımcısı

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5. maddesine göre 6 saat aylık karşılığı derse girecektir.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10. maddesine göre 20 Saat.

Her gün 10 saat ders yapıldığından 2 gün+ 6 ders saati (2x10=20+6=26 ders saati)okulda bulunma zorunluluğu bulunmaktadır.

Kız Ve Erkek Teknik Öğretim, Ticaret Ve Turizm Okul/Kurumları, Anadolu Kız Ve Erkek Teknik, Otelcilik Ve Turizm, Aşçılık Meslek Liseleri İle Anadolu Sağlık Meslek Liseleri

Müdür Yardımcısı (Yatılı-Pansiyonlu)

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5. maddesine göre 6 saat aylık karşılığı derse girecektir.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10. maddesine göre 22 Saat.

Her gün 10 saat ders yapıldığından 2 gün+ 8 ders saati (2x10=20+8=28 ders saati)okulda bulunma zorunluluğu bulunmaktadır.

Anadolu-Fen-Sosyal Bilimler-Spor Liseleri

Müdürü Veya Müdür Başyardımcısı

Toplu sözleşme nedeniyle en az 2 saat girmesi gereken aylık karşılığı derse girecektir.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10. maddesine göre 25 Saat.

Her gün 10 saat ders yapıldığından 2 gün+ 7 ders saati (2x10=20+7=27 ders saati) okulda bulunma zorunluluğu bulunmaktadır.

Anadolu-Fen-Sosyal Bilimler-Spor Liseleri

Müdürü Veya Müdür Başyardımcısı

(Yatılı-Pansiyonlu)

Toplu sözleşme nedeniyle en az 2 saat girmesi gereken aylık karşılığı derse girecektir.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10. maddesine göre 30 Saat.

Her gün 10 saat ders yapıldığından 3 gün+ 2 ders saati (3x10=30+2=32 ders saati)okulda bulunma zorunluluğu bulunmaktadır.

Anadolu-Fen-Sosyal Bilimler-Spor Liseleri

Müdür Yardımcısı

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5. maddesine göre 6 saat aylık karşılığı derse girecektir.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10. maddesine göre 20 Saat.

Her gün 10 saat ders yapıldığından 2 gün+ 6 ders saati (2x10=20+6=26 ders saati)okulda bulunma zorunluluğu bulunmaktadır.

Anadolu-Fen-Sosyal Bilimler-Spor Liseleri

Müdür Yardımcısı (Yatılı-Pansiyonlu)

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5. maddesine göre 6 saat aylık karşılığı derse girecektir.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10. maddesine göre 22 Saat.

Her gün 10 saat ders yapıldığından 2 gün+ 8 ders saati (2x10=20+8=28 ders saati)okulda bulunma zorunluluğu bulunmaktadır.

Mesleki Eğitim Merkezi ile Halk Eğitimi Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu Müdürü veya Müdür Başyardımcısı

Toplu sözleşme nedeniyle en az 2 saat girmesi gereken aylık karşılığı derse girecektir.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10. maddesine göre 20 Saat.

Her gün 10 saat ders yapıldığından 2 gün+ 6 ders saati (2x10=20+2=22 ders saati)okulda bulunma zorunluluğu bulunmaktadır.

Mesleki Eğitim Merkezi ile Halk Eğitimi Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu Müdürü veya Müdür Başyardımcısı

(Tam Gün-Tam Yıl)

Toplu sözleşme nedeniyle en az 2 saat girmesi gereken aylık karşılığı derse girecektir.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10. maddesine göre 30 Saat.

Her gün 10 saat ders yapıldığından 3 gün+ 2 ders saati (3x10=30+2=32 ders saati)okulda bulunma zorunluluğu bulunmaktadır.

Mesleki Eğitim Merkezi ile Halk Eğitimi Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5. maddesine göre 6 saat aylık karşılığı derse girecektir.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10. maddesine göre 18 Saat.

Her gün 10 saat ders yapıldığından 2 gün+ 6 ders saati (2x10=20+6=24 ders saati)okulda bulunma zorunluluğu bulunmaktadır.


Not: İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilerin kaç saat mesailerin olduğu okulun açıldığı ve kapandığı saate göre hesaplanması gerekmektedir.

ANAYASAMIZDA ANGARYA YASAKTIR

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre; okul yöneticisinin durumuna göre okuldaki çalışma süreleri belirtilmiştir. Bu süreler dışında okul yöneticisinin okulda bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Okul yöneticisini haftada 5 gün sabah 8 akşam 5 okulda bulunmaya zorlamak yasal ve hukuki değildir. Ayrıca bu durum Anayasa'mızın 18. maddesinde yer alan "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir.

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE ANGARYA YASAKTIR

 

İLO diğer adıyla Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye'nin imza koyduğu İLO sözleşmeleri veya diğer uluslararası sözleşmeler 1982 Anayasası'nın "Milletlerarası Antlaşmaları Uygun Bulma" başlıklı 90. maddesinde yer almaktadır.

Bilindiği üzere Anayasa'da önemli değişiklikler yapılarak kamu görevlilerine sendika hakkı açıkça tanınmış, daha sonra yapılan bir değişiklik ile de Anayasa'nın 90. maddesinin son fıkrasına, 22.05.2004 tarih ve 5170 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5170 sayılı yasanın 7. maddesi ile eklenen son cümle uyarınca; "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır." hükümleri ile Uluslararası Sözleşmeler iç hukukumuzun bir parçası haline getirilmiştir.

Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca iç hukukumuzun bir parçası haline gelen ve bir uyuşmazlık olması halinde yasalardan önce uygulanacak olan temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerin örgütlenme özgürlüğü ve sendikal haklara ilişkin hükümler içerdiği bilinmektedir.

Buna göre; 13.01.2004 tarih ve 25345sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmesinin 3. maddesi (b) bendindeki; "Bu sözleşmenin amacı bakımından; "b "İşçiler" terimi, kamu çalışanları dâhil olmak üzere istihdam edilen bütün kişileri kapsar." hükümlerince sözleşme metni memurları da kapsamaktadır.

 23.06.1998 tarih ve 23381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşmenin 11. maddesi (b) bendindeki; "Sadece 18'den yukarı ve 45'den aşağı yaşlarda bulunan sağlam yetişkin erkekler cebri veya mecburi çalıştırmaya tabi olabilirler. Bu sözleşmenin 10 uncu maddesinde öngörülen iş türleri hariç, aşağıdaki tedbirler ve şartlar dikkate alınmalıdır.

b-Öğretmenler öğrenciler ve genel olarak idari personelin muaf tutulması;" hükümleri ile memurların cebri ve mecburi çalışmadan muaf tutulacağı kayıt altına alınmıştır.

KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE AYKIRI EMİR, YERİNE GETİRİLMEZ

Diğer taraftan 23.07.1965  tarihli ve  12056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları" başlıklı 11. maddesinde "?Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz?" hükmü mevcut olup bu hüküm uyarınca okul yöneticisini haftada 5 gün sabah 8 akşam 5 okulda bulunmaya zorlamak yukarıdaki mevzuat hükümlerine aykırı olup mevzuata aykırı olarak verilen bu görevin yerine getirilme imkânı da bulunmamaktadır.

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri