23 Nisan 2019 Salı
Anasayfa > HABERLER > SINIF/ŞUBE OLUŞTURMA KONUSUNDA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİ UYARDIK

SINIF/ŞUBE OLUŞTURMA KONUSUNDA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİ UYARDIK

01.09.2018 21:52 12 14 16 18 yazdır
2018-2019 Öğretim yılının başlayacağı bu günlerde norm kadroya esas sınıf/şube oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlar.
SINIF/ŞUBE OLUŞTURMA KONUSUNDA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİ UYARDIK

Sayı

ŞMT.400.80/

31/08/2018

Konu

:  Sınıf/Şube Oluşturma ve Norm

   Kadro Güncellemeleri

 

 

 

OSMANİYE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlgi :  a) 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

b) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm   

    Kadrolarına İlişkin Yönetmelik

c) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

         d) Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı’nın 06.03.2012 Tarih ve

    1842 Sayılı

    2012/14 Nolu Genelgesi

         e) Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı’nın 17.01.2012 Tarih ve 338

    Sayılı ve 2012/05 Nolu Genelgesi

         f) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün 07.09.2011 Tarih ve 10150

   Sayılı Yazısı

        

 

Bilindiği üzere, 2018-2019 öğretim yılı önümüzdeki günlerde başlayacak olup yeni öğretim yılının başlayacağı bu günlerde okul idareleri tarafından yeni öğretim yılına yönelik sınıf/şube oluşturma çalışmaları da başlamış bulunmaktadır. Sendikamıza, okullar bünyesinde oluşturulacak sınıf mevcutlarının 20’den aşağı olmaması yönünde müdürlüğünüzce talimat verildiği yönünde bilgiler gelmektedir. Ancak, sınıf mevcutlarının 20’den aşağı olmaması hususu mevzuata aykırı olup bu yönde yapılan uygulamaların iptali gerekmektedir.

 

Ayrıca, 2018-2019 Öğretim yılında norm kadro güncelleme işlemlerine ilişkin takvim bakanlığınızca geçtiğimiz günlerde yayınlanmış, takvime göre de norm kadro güncellemeleri Ekim ayı içerisinde yapılacak olup Kasım ayı başında güncelleme işlemleri bitirilerek yeni norm kadrolar bakanlığınızca onaylanacaktır. Norm kadro güncellemelerinde ise sınıf/şube sayıları norm kadroların güncellenmesinde ana etken olup bu bakımdan okullar bünyesinde oluşturulacak sınıf/şube sayıları büyük önem arz etmektedir.

 

Geçtiğimiz yıllarda sene başında sınıflar oluşturulurken ve norm kadrolar belirlenirken  norm kadro fazlası mevcut sınıf öğretmeni olduğu bilindiği halde, okul bütünlüğünde öğretmen, öğrenci ve sınıf varken, sözlü talimatlarla sınıf sayılarının 20‘nin üzerinde belirlenmesi, 20’nin altındaki sınıfların birleştirilmesi istenmiştir. Bu şekilde ara sınıflar birleştirerek öğrencilerin öğretmenlerinden ayrılmasına ve  pedagojik olarak eğitime zarar verilmesine neden olunmuş ve öğretmenler norm kadro fazlası yapılarak huzursuzluk yaratılmıştır.

 

Halbuki, ara sınıflarda mücbir sebep olmadıkça sınıf birleştirme işlemi yapılamaz. Ancak, eğitim öğretimin başladığı ayda sınıf planlamalarının yapıldığı zamanlarda; 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıflar oluşturuluyorken, öğrenci sayıları ilgili mevzuatta yazan sınırlar içinde belirlenebilir; fakat, sınıf oluştuktan sonra ve öğrenci sayısı yasal olarak sınıfta bulunması gereken öğrenci sayısının altına düşmedikçe sınıflar birleştirilemez. Şöyle ki;

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın İlgi (d) genelgesindeki amacı dışında kullanılan dersliklerin tespiti ve eğitim - öğretime kazandırılması çalışmaları çerçevesinde ilkokul ve ortaokullarımızdaki tüm fiziki imkanlar zorlanarak oluşturulacak boş sınıflarımız ve norm kadro fazlası sınıf öğretmenlerimizden azami derece faydalanmak için, okul ve kurumlarda yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi, personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesi ve verimliliğe dönüştürülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla sınıf/şube sayıları belirlenirken;

 

İLKOKULLAR İÇİN;

İlgi (b) Yönetmeliğin "Sınıf Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 16. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) İlkokullarda, öğrenci sayısı 10'dan az olmamak şartıyla açılan her şube için 1 sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir." hükümlerine göre belirlenecektir. Buna göre; İlkokullarda, öğrenci sayısı 10'dan az olmamak şartıyla sınıf oluşturulabilecektir.

Ayrıca; Okul Öncesi Öğretmeni norm kadroları, İlgi (b) Yönetmeliğin "Okul öncesi öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 15. maddesindeki; "(1) Öğrenci sayısı 10'dan az, 20'den fazla olmamak üzere anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında oluşturulan her grup için 1 okul öncesi öğretmeni norm kadrosu verilir.

(2) Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara yönelik anaokulları ve ana sınıflarında açılan her şube için 1 okul öncesi öğretmeni norm kadrosu verilir." hükümlerine göre okul öncesi öğretmeni norm kadrosu belirlenmektedir. Buna göre; 10'dan az, 20'den fazla olmamak üzere anaokulu, ana sınıfı oluşturulabilecektir.

ORTAOKULLAR İÇİN;

Ø  İlgi (a) Kanununun 50. maddesindeki "Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40 dan fazla olamaz." hükümleri,

Ø  Milli Eğitim Bakanlığı’nın İlgi (e) Genelgesi eki 2012 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı Hazırlama Esaslarının "A-Temel ilkeler" bölümündeki "ilköğretim kurumlarında sınıf mevcutlarının aşamalı olarak 30 öğrenciye indirmek" hükümleri,

Ø  Milli Eğitim Bakanlığı’nın İlgi (f) yazılarındaki; "...Diğer taraftan Bakanlığımız Stratejik Planında ve 61 Hükümet Programında da yer aldığı gibi sınıflarda azami 30 öğrencinin eğitim görmesini sağlayacak şekilde derslik yapımı planlanmaktadır. İlçelerimizdeki nüfus yoğunluğunun farklı olması nedeniyle bazı okullarımıza öğrenci kayıtlarında düşüşler yaşanmakladır. Kayıt bölgesindeki öğrenci sayısı ve fiziki kapasitesi uygun okullarda tekli öğretim yapılması ve sınıf mevcutlarının 30 olması esastır." açıklamalarına göre belirlenecektir. Buna göre; Ortaokullarda 30'dan fazla olmamak şartıyla sınıf oluşturulabilecektir.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’nın İlgi (c) Yönetmeliğinin "Nakil" başlıklı 12. maddesi 10. fıkrasındaki; "(10)(Değişik: RG-16/6/2016-29744) İlköğretim kurumlarında sınıf mevcutları otuzun altında kalan okulların boş kontenjanları derslerin başladığı haftanın ilk iş gününde e-Okul sisteminde ilan edilir. Bu okullara kayıt alanı dışından öğrencisini nakil ettirmek isteyen velilerin başvuruları derslerin başladığı ilk hafta içerisinde e-Okul sistemi üzerinden alınır. İkinci haftanın ilk iş günü yapılan nakil başvurularının boş kontenjandan fazla olması durumunda, nakil ile gelecek olanlar e-Okul sistemi üzerinden kura çekilerek belirlenir ve ardından bu kişilerin nakilleri yapılır." hükümlerine göre sınıf mevcutların üst sınırın 30 olduğu ortaya çıkmaktadır.

 

Tüm bu hükümlere göre;

1- İlkokullarımızın fiziki imkanları zorlanarak oluşturulan dersliklerde açılacak olan tüm sınıflarda öğrenci ve sınıf sayısı ile ileride açılacak sınıflarda dikkate alınarak imkanlar dâhilinde 10'dan az 30'dan fazla olmamak şartıyla sınıf oluşturulması,

2- Ortaokullarımızın fiziki imkânları zorlanarak oluşturulan dersliklerde açılacak olan tüm sınıflarda öğrenci ve sınıf sayısı ile ileride açılacak sınıflarda dikkate alınarak 30'dan fazla olmamak şartıyla sınıf oluşturulması,

 

3- Bünyesinde ana sınıfı olan okullar ile ve anaokullarımızın fiziki imkânları zorlanarak öğrenci sayısı 10'dan az, 20'den fazla olmamak üzere oluşturulan dersliklerde sınıf oluşturulması,

 

4- Ara sınıfları birleştirerek öğrencilerin öğretmenlerinden ayrılmasına ve pedagojik olarak eğitime zarar verilmesine neden olunduğundan ara sınıflarda mücbir sebep olmadıkça sınıf birleştirme işlemi yapılmaması gerekmektedir.

 

Bu nedenle de norm kadro güncellemesine esas olmak üzere okul ve kurumlarda sınıf/şube sayılarının tespitinde yukarıda ki mevzuat hükümlerinin dikkate alınması(sınıf mevcutlarının 20’nin altında olmaması talimatının iptal edilmesi) ve okul/kurum müdürlüklerinin bu konuda uyarılması hususunda;

 

       Gereğini talep ederiz.

 

 

 

                                                     Cihat KARAKUŞ                       Ahmet KANDEMİR

                                               Şube Başkan Yardımcısı                    Şube Başkanı    

                                                        (Mevzuat)

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri