25 Temmuz 2024 Perşembe
Anasayfa > HABERLER > Tüketici Hakları İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

Tüketici Hakları İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

31.03.2014 21:24 12 14 16 18 yazdır
Dosya Masrafları, Elektrik Kaçak Kullanım, Bedeli ücretleri geri nasıl alınır?
Tüketici Hakları İçin Nasıl Başvuru Yapılır?
Tüketici ve Konut Kredilerinden Alınan Dosya Masrafları, Hesap İşletim Ücreti, Kredi Kartı Yıllık Üyelik Ücretini, Elektrik Kaçak Kullanım, Dağıtım ve Sayaç Okuma Bedeli Ücretlerini 10 Yıl Geriye Dönük Olarak  Alabilmeniz İçin Tüketici Hakem Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemelerine Nasıl Başvuru Yapılır?

Bu konuda sendikamız avukatları size her türlü hukuki desteği vereceklerdir. Bu konuda üyelerimiz sadece vekalat ve dosya masrafı ödeyecekler avukat ücreti ödemeyeceklerdir.

Dört ana başlıkta Tüketici Hakem Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemelerine nasıl başvuru yapılır? konusunu inceledik.

A- BANKA KREDİSİ DOSYA MASRAFI GERİ NASIL ALINIR?Bilindiği üzere, bankalarca alınan dosya masrafı konusunda Yargıtay, kredi alımlarında tüketiciden talep edilen dosya masraflarının ne olduğuna açıklık getirilmesi gerektiğine karar vererek binlerce tüketiciye ödemiş olduğu dosya masrafının kısmi de olsa geri alınması yolunu açtığı gibi bankaların keyfi uygulamalarına da son vermiş bankaların dosya masrafı altında aldıkları parayı haksız bulan mahkeme kararını onamıştır.

Yargıtay; bankaların kredinin verilmesi için sadece zorunlu olan masrafları tüketiciden isteyebileceği kararı 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 10'ncu maddesinde Tüketici Kredisini düzenleyen hükümlere aykırı olmakla birlikte bu masrafların ne olduğunun açık şekilde belirtilmesi gerektiği yönündeki kararı ile de binlerce tüketiciye keyfi alınan paralarını geri almasının yolunu açmıştır.

Tüketiciye getirilen en büyük kolaylık ise kredi verilmesi için gereken zorunlu masrafların neler olduğu konusunda ispat yükünün bankaya yüklenmiş olmasıdır. Banka bir kredi için aldığı dosya masrafında yapmak zorunda olduğu masrafları ve miktarını ispatlamak zorunda olduğundan diğer ücret ve masrafları başlığı altında tüketiciden aldığı paraları geri iade etmek zorunda kalacaktır.

Sözleşmede yazmış olsa dahi zorunlu masraflar dışındaki her türlü masraf kalemleri standart sözleşme ve haksız şart olarak kabul edildiğinden tüketiciye iadesi gerekecektir. Bu durumda bulunan tüketicilerimizin öncelikle bankaya başvuru da bulunarak kullanmış olduğu kredilerdeki zorunlu masrafların neler olduğu, bu masrafların neye göre tespit edildiğini ve kalem kalem miktarının kendisine bildirilmesini istemelidir.

Bankanın kredinin kullanılması için zorunlu masrafların neler olduğunu ve miktarını ispatlayamaması ya da tüketicinin bankanın bildirdiği bu zorunlu masraf miktarlarını fahiş bulması halinde zorunlu masrafları bilirkişi aracılığı ile tespit ettirerek hakkını arayabilecektir.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin Esas No: 2010/11726, Karar No: 2011/1870 ve 10.02.2011 tarihli kararı ve bu karara Esas; Isparta 1.Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) Gerekçeli Karar Esas No: 2010/48, Karar No: 2010/118 ve 10.06.20.10 tarihli ve Isparta ili Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı Dosya No: 2009-154912 ve 26.01.2010 tarihli kararları için tıklayınız.

Banka Kredisi dosya masrafını geri alabilmek için Bankaya Verilecek Olan Dilekçe için tıklayınız.

Banka Kredisi dosya masrafını geri alabilmek için Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı'na Verilecek Olan Dilekçe için tıklayınız.


B- KREDİ KARTI AİDAT BEDELİNİN VE HESAP İŞLETİM ÜCRETLERİ GERİ NASIL ALINIR?

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin Esas No : 2008/4345 Karar No : 2008/6088 ve 22.05.2008 tarihli kararı için tıklayınız.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin Esas No : 2011/4736 Karar No : 2011/11579 ve 18.07.2011 tarihli kararı için tıklayınız.

Kredi Kartı Aidat Bedelinin ve Hesap İşletim Ücretlerina dair Emsal karar için tıklayınız.Kredi Kartı Aidat Bedelinin ve Hesap İşletim Ücretlerini geri alabilmek için bankaya verilecek olan dilekçe için tıklayınız.

Kredi Kartı Aidat Bedelinin ve Hesap İşletim Ücretlerini Banka Kredisi dosya masrafını geri alabilmek için Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı'na verilecek olan dilekçe için tıklayınız.

C- BANKA PROMOSYONUNU ALAMAYANLAR NASIL ALIR?Uşak 1. Hukuk Mahkemesinin Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla 2010/111 Karar sayılı, 2009/360 Esas sayılı ve 22.04.2010 Tarihli, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2010/15688 Karar sayılı, 2010/12597 Esas sayılı ve 11.11.2010 Tarihli, Uşak Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının 13/19/06 karar nolu ve 12/10/2009 Tarihli kararı promosyon personele ödenmiştir.

Uşak Valiliği ile banka arasında, promosyon için anlaşma imzalandığı, promosyon anlaşmasından sonra o ile atanan personelin bankadan promosyon verilmesini istediği, personelin Bankadan olumsuz yanıt alması üzerine Tüketici Sorunları Uşak Hakem Heyetine başvurduğu, Hakem heyetinin personel lehine karar verdiği, Bankanın da Hakem Heyetinin aldığı kararın iptali için Uşak 1. Hukuk Mahkemesinde dava açtığı, Davayı kaybeden bankanın Yargıtay'da davayı temyiz ettiği, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin ise Uşak 1. Hukuk Mahkemesinin kararını onaylanması ile promosyon personele ödenmiştir.


Uşak Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının 13/19/06 kara nolu ve 12/10/2009 Tarihli Kararı için tıklayınız.

Uşak 1. Hukuk Mahkemesinin Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla 2010/111 Karar sayılı, 2009/360 Esas sayılı ve 22.04.2010 Tarihli Kararı için tıklayınız.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2010/15688 Karar sayılı, 2010/12597 Esas sayılı ve 11.11.2010 Tarihli Kararı için tıklayınız.

Promosyon Ödemesinden Payınıza Düşen Kısmın Ödenmesi Konusunda Bankaya Verilecek Olan Dilekçe için tıklayınız.

Promosyon Ödemesinden Payınıza Düşen Kısmın Ödenmesi Konusunda Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı'na Verilecek Olan Dilekçe için tıklayınız.

D- ELEKTRİK KAÇAK KULLANIM, DAĞITIM VE SAYAÇ OKUMA BEDELİ ÜCRETLERİ GERİ NASIL ALINIR?Üyelerimizin Faturalarını Dikkatlice İncelendiğinde, Kullanmış oldukları elektrik bedeli dışında;

a) Kayıp, Kaçak Kullanım bedeli
b) Dağıtım Bedeli
c) Perakende satış hizmet bedeli,
d) Personel Sayaç Okuma Bedeli
e) İletişim Sistemleri bedeli
f) TRT FONU
g) Enerji Fonu
h) Belediye Fonu ( Bazı Elektrik Firmalarında Bu Fon Bulunmuyor ) ve KDV Olmak üzere toplam 9 adet ek kalemde para tahsil edildiği görülmektedir. İlk beş sırada belirttiğimiz kalemlerle vatandaştan her Elektrik faturalarından ortalama %30 civarında fazla para tahsil ediliyor.

Elektrik şirketlerince talep ve tahsil edilen bu kalemlerin haksızlığı ortadadır. Zira kayıp kaçak kullanım bedelinin haksızlığı zaten aşikârdır. Niye başkasının kaçak olarak kullandığı elektrik'in faturasını namuslu vatandaş ödesin? Şirketlerin teknik altyapı eksiklikleri v.s. Gibi nedenlerle kayıp olarak sarf edilen elektrik'in bedeli niye dürüst vatandaşa ödettirilsin? Bu hakkaniyete tamamen aykırıdır. Ayrıca bu haksız bedeller bu şekilde namuslu vatandaştan tahsil edilmeye devam ederse, elektrik şirketleri, bu kayıp ve kaçak elektrik'i önlemek için hiçbir müdahalede bulunmayacaklardır. Kayıp ve kaçak oranı da gün geçtikçe artarak devam edecektir. Eğer bu haksız tahsilât iptal edilirse bu durumda elektrik şirketleri, bu kayıp ve kaçak'ı önlemek, en asgariye indirmek için, birçok bilimsel, teknik çalışmalar ve yatırımlar yapmak zorunda kalacaklardır. Bu şekilde de kayıp ve kaçak oranı çok azalacak, hatta kayda değer bile kalmayacaktır.

Elektrik faturalarında haksız kazanç olarak adlandırılan ve gereksiz yere alınan Elektrik Kaçak Kullanım, Dağıtım ve Sayaç Okuma Bedeli ücretleri tahsilâtından kurtulmak isteyenlerin yapması gereken tek şey bir dilekçeyle ile önce Elektrik Dağıtım Şirketine talebin reddedilmesi veya 15 gün içinde cevap verilmemesi halinde Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlıkları'na bir dilekçeyle başvurmaları gerekiyor.

Devrek İlçesi Tüketici Hakem Heyeti Kararı için tıklayınız.

İskenderun İlçesi Tüketici Hakem Heyeti Kararı için tıklayınız.Kahramanmaraş Tüketici Hakem Heyeti Kararı için tıklayınız.

Elektrik Kaçak Kullanım, Dağıtım ve Sayaç Okuma Bedeli ücretlerine dair Elektrik Dağıtım Şirketine Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

Elektrik Kaçak Kullanım, Dağıtım ve Sayaç Okuma Bedeli ücretlerine dair Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlıkları'na İtiraz Dilekçesi için tıklayınız.

HAKKINIZ ARAMAK İÇİN TÜKETİCİNİN İZLEMESİ GEREKEN 3 AŞAMALI BİR YOL BULUNMAKTADIR. BUNLAR:

A. Bankadan Kredi Kullandırım Fişi, Elektrik dağıtım şirketinden kesinti listesi Talep Edilmesi;

Birçok tüketicimizin elinde Tüketici ve Konut Kredilerinden Alınan Dosya Masrafları, Hesap İşletim Ücreti, Kredi Kartı Yıllık Üyelik Ücretini, Elektrik Kaçak Kullanım, Dağıtım ve Sayaç Okuma Bedeli ücretlerine ait  sözleşme ve ödeme dekontlarının bulunmaması, Yargıtay kararı doğrultusunda ne kadar dosya masrafını talep edebileceği net olarak bilemedikleri için bankaya veya elektrik dağıtım şirketine dilekçe ile başvurarak masrafları gösterir kullandırım fişinin ve hesap ektresinin bir örneğinin istenmesi gerekmektedir.

B. Tüketici Hakem Heyeti AşamasıBankanızdan veya elektrik dağıtım şirketinden aldığınız ya da gelen belgelere göre sizden kesilen miktar 2014 itibari ile 1.279,19 TL'nin altında ise ikamet ettiğiniz yerde bulunan hakem heyetine dilekçe ile başvurunuz. 1.279,19 TL'nin altındaki miktarlar için öncelikle Tüketici Hakları hakem Heyetine başvurmak zorunludur. Hakem heyetleri ilçelerde kaymakamlıklarda bulunmaktadır.

İlimizde Tüketici Hakem Heyeti Dilekçenin E-Devlet üzerinden başvurularak ilgili kısımların doldurulduktan sonra buradan alınan çıktı ile başvuru yapılmasını istemektedir. Bu konuyu haberin altında ayrıntılı bir şekilde açıklamış bulunmaktayız.

C. Tüketici Mahkemesi Aşaması

Yukarıdaki şekilde kesilen bedel miktarı 1.279,19 -TL'nin üzerinde ise doğrudan Tüketici Mahkemesine (Tüketici Mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesinde) dilekçe ile başvurmalısınız.

Davayı kendiniz bizzat açabileceğiniz gibi avukatınız aracılığıyla da açabilirsiniz. Ancak bir avukata danışmanızda her zaman için fayda vardır. Davanın yanlış açılması veya ispatlanamaması halinde karşı tarafa avukatlık ücreti ödemek durumunda kalabilirsiniz.

Bu konuda sendikamız avukatları size her türlü hukuki desteği vereceklerdir. Bu konuda üyelerimiz sadece vekalat ve dosya masrafı ödeyecekler avukat ücreti ödemeyeceklerdir.


Kesintilerin Geri Alınması İçin Ne Yapılmalıdır?

Tüketici ve Konut Kredilerinden Alınan Dosya Masrafları, Hesap İşletim Ücreti, Kredi Kartı Yıllık Üyelik Ücretini, Elektrik Kaçak Kullanım, Dağıtım ve Sayaç Okuma Bedeli ücretleri için şirketlerinin haksız yere tahsil ettiği bedellerin geri alınabilmesi için iki yol bulunmaktadır.

Bu yollara başvurmadan önce başvuru tarihi öncesi son 10 yıl içerisinde kesintilerin neler olduğu tespit edilmeli, dekont, döküm v.s gibi evraklar hazır olmalıdır. Bu evraklar yok ise şirketler tarafından kesilen bedellerin tutarı ve ne için kesildiği bilinmelidir. Aksi halde bilinmeyen bir bedel ve kesinti hakkında dava açılacaktır.

Kredi Dosya Masrafı İadesinde Tüketici Mahkemeleri' nin Görevi

Tüketici ve Konut Kredilerinden Alınan Dosya Masrafları, Hesap İşletim Ücreti, Kredi Kartı Yıllık Üyelik Ücretini, Elektrik Kaçak Kullanım, Dağıtım ve Sayaç Okuma Bedeli ücretleri için şirketlerin haksız yere tahsil ettiği bedellerin geri alınmasında Tüketici Hakem Heyeti başvuru sınırının üstündeki bedellerde Tüketici Mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.

Davanın açılması yeterli olmayıp sonuna kadar takip edilerek duruşmalara katılma zorunluğu bulunmaktadır. Duruşmalara katılmama halinde dava düşeceğinden yapılan masraflar geri alınamayarak karşı tarafa vekâlet ücreti ödenecektir.

Bankadan alınan konut kredisinde tüketiciden dosyası masrafı adı altında alınan bedellerin içinde çoğu zaman farklı kalemler de yer aldığından (İpotek Tesis, Ekspertiz, Sigorta Ücretleri v.s) bu talepler reddedilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus bankanın her aldığı bedelin haksız şart olmadığından haksız şartsa girmeyen bedellerin tahsili için dava açılmamalıdır. Aksi taktirde dava kısmen kabul kısmen red kararına uğrayacağından yapılan masraflar alınamayacağı gibi banka avukatlarına vekalet ücreti ödeme durumunda kalınacaktır.

Kredi Dosya Masrafı İadesinde Tüketici Hakları Hakem Heyetleri'nin Görevi
Parasal sınır 2014 yılı için 1.272,19 TL dir.

Her ilçe merkezinde kaymakamlıklarda toplanan bu heyet tüketicilerin başvurularını karar bağlamaktadır. Heyetin verdiği karar ilam niteliğinde olduğundan İcra Takibine Konulması gerekmektedir. Malesef Tüketiciler bu uygulamayı bilmediklerinden yada yapamadıklarından ellerindeki kararlar da banka ödemeyi yapmadığı zaman bir işe yaramamaktadır. Çünkü bu durumu bilen bankalar da karar İcraya konulmadan çoğu kez iadeleri yapmamakta, yada bu kararlara karşı haksız dahi olsalar itiraz davası açmaktadır. Hatta son zamanlarda haciz işlemi dahi yapılmadan bankaların bu bedelleri ödemedikleri görülmektedir. Sınırın üstündeki kararlar inceleme niteliğindedir ve ilam niteliği yoktur. Bu açıdan İcra Takibi yada dava aşamasında bir hukukçuya başvurulması faydalı olacaktır.

Hakem heyeti kararları ilam niteliğinde olduğundan İlamlı takip yolu ile bankadan alacaklar tahsil edilebilmektedir. İlamlı takip diğer takip türlerinden farklı olarak herhangi bir icra müdürlüğünden yapılabilir. Örneğin görevi dolayısıyla İstanbul'da hakem heyetine başvuran Tüketici, tayini Ankara'ya çıktığında Ankara İcra dairelerinden de bu kararı icra takibine koyabilmektedir.

Bu aşamalardan birinde verilen kararlar ilam niteliği taşımakta, ancak kararı alan banka ödeme yapmak zorunda değildir. Maalesef ki birçok tüketici lehine karar çıkmasına rağmen ödemeyi beklemekte, banka ile ödeme için diyaloglara girmekte, çoğu zaman da elinde karar olmasına rağmen vazgeçmektedir.

Bu aşamada yapılması gereken ise kararın icra takibine konulmasıdır. Mahkemenin ya da Hakem Heyetinin verdiği karar İcra Dairelerinde ilamlı icra takibi yapılarak Bankaya İcra Emri gönderilmektedir.

Bu bilgiler ışığında, sendikaya bağlı üyelerimize hiçbir masraf almadan kredi dosya masraflarının iadesini avukatlarımız aracılığıyla sağlayacağız. Bunun için avukatlarımıza sadece, krediye ilişkin masrafları gösterir kullandırım fişinin veya hesap ekstresinin bir örneğinin iletilmesi yeterli olacaktır.


TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ İLE TÜKETİCİ MAHKEMELERİNE NASIL BAŞVURULUR?


Tüketicilerin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'dan kaynaklanan uyuşmazlıklarının çözüm yerleri; tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri dir.

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri illerde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde Kaymakamlık bünyesinde oluşturulmuştur

Tüketici Mahkemeleri ise Ankara, İstanbul, İzmir Adana, Antalya, Bursa, Samsun, Konya, Mersin ve Kayseri illerinde kurulmuştur. Bu iller dışındaki il ve ilçelerde başvurular Tüketici Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yapılmalıdır. Bu mahkemelerde açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

2014 yılı için değeri 1.272,19-TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurulması zorunludur. Bu heyetin vereceği karar tarafları bağlar. Taraflar bu karara karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

2014 yılı için değeri 1.272,19-TL. ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurulabileceği gibi doğrudan Tüketici Mahkemesine de başvurulabilir. Bu değer ve üzerindeki uyuşmazlıklar için Hakem Heyetinin vereceği karar bağlayıcı olmayıp delil niteliği taşıdığından, taraflarca benimsenmemesi halinde yine Tüketici Mahkemesine başvurulması gerekecektir.

Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvuruda Bulunulur?

Bunun için http://www.tuketici.gov.tr adresindeSol tarafta bulunan "BİLİNÇLİ TÜKETİCİ" butonu tıklanarak açılan "NASIL BAŞVURULUR?" ekranında sol tarafta bulunan "TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ başlığı altındaki menüden "Şikâyet Et" butonu tıklanarak E-Devlet şifresi ile girilerek şikayet le ilgili tablo doldurularak yazıcıdan alınacak çıktı ile Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı'na başvurulur E-Devlet üzerinden çıktı alınarak elde edilen dilekçeye bankadan alınan ekstre vs belgelerde eklenecektir.

Tüketici Şikayetinde Bulunabilmek için;

1- Postaneden E-Devlet şifresi alınması,
2- www.tuketici.gov.tr adresinden "Bilinçli Tüketici" başlıgı altında "Şikayet Et" linkinin tıklanması,
3- E-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapılması,
4- Açılacak sayfada soruların cevaplanması, özellikle "Şikayet Edilen Bilgiler"in dikkatli girilmesi,
5- Oluşacak şikayet formunun çıktısının alınarak imzalanması,
6- Ekli belgelerle birlikte 2nüsha halinde plastik telli dosya içerisinde Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine elden teslim edilmesi gerekmektedir.

BAHÇE TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ

Adres:
DÜZİÇİ TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ
Adres:
HASANBEYLİ TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ
Adres:
KADİRLİ TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ
Adres:
OSMANİYE TÜKETİCİ SORUNLARI İL HAKEM HEYETİ
Adres:
SUMBAS TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ
Adres:
TOPRAKKALE TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ
Adres:
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri